Stair/fúinn

Gaeilge Locha Riach 

1999-2021

18ú Mí an Mhárta 2021 - Zoom - 7pm


Bunaíodh Gaeilge Locha Riach sa bhliain 1999 agus aontaíodh plean gnímh dushlánach don chéad cúpla bliain eile, le dóchas go mbunófaí Gaelscoil, naíonra agus seirbhísí Gaeilge eile don cheantar. Osclaíodh Gaelscoil Riabhach i 2000 agus an naíonra an bhliain céanna agus is cúis áthais duinn go bhfuil an dhá thionscnamh sin lonnaithe anois (ó dheireadh 2017) i bhfoirgneamh buan le fás bliaintúil ar líon na ndaltaí ag freastal ar an Scoil.

Fostaíodh oifigeach forbartha le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge ó 2000 go 2016 agus i láthair na huaire tá Gaeilge Locha Riach ag feidhmiú faoi stiúr coiste bainistíochta deonaigh. Eagraíonn Gaeilge Locha Riach clár gníomhaíochta i rith na bliana, ina measc sin tá club leabhar CLEAS, grúpa cómhrá, Féile Raiftéirí, ranganna seachtainiúil, campa samhraidh, club óige (Spleodar), agus oícheanta soisialta i rith na bliana.


Is féidir teagmháil a dhéanamh linn tríd rphost a chur chuig:

eolas@bailelochariach.ie


Chaith Gaeilge Locha Riach 20 bliana ag obair as oifig an 3 Seanbhóthar na Gaillimhe ach i 2021 beidh muid ag oscailt oifig úr i Sráid Uí Cheallaigh i lár an bhaile.


Language Plan

launch date: 

18th March 2021 - Zoom - 7pm


Gaeilge Locha Riach wa sestablished in 1999 and soon set about an ambitious plan of work for the following years, hoping to establish a Gaelscoil, a naíonra and Irish language services in the area. Gaelscoil Riabhach opened in 2000 followed a year later by naíonra Tigh na Sí. Since the end of 2017 these two institutions have found a permanent home and numbers in the school and naíonra continue to grow. 

Between 2000 and 2016 Foras na Gaeilge supported a full time development officer although in recent years all our work has been done by a voluntary management committee. Gaeilge Locha Riach organises a full calendar of events including the book club CLEAS, weekly classes, summer camps, conversation groups, the Spleodar youth club, Féile Raiftéirí and events throughout the year. We can be contacted on:

eolas@bailelochariach.ie


Gaeilge Locha Riach spent twenty years in  3 Seanbhóthar na Gaillimhe but in 2021 we will be relocating to Kelly Street in the centre of town.