Nuacht/News

Ghaeilge Locha Riach/ Cruinniú Chinn Bliana 2021:

18ú Mí an Mhárta 2021 - Zoom - 7pm


Mar chríoch ar Sheachtain na Gaeilge beidh Gaeilge Locha Riach ag eagrú Oíche Eolais. Beidh cur i láthair á dhéanamh ar Plean Teanga Bhaile Locha Riach 2021- 2027 agus ,ar sprioc againn plé a éascú ar spriocanna an phleain.

Le fiche bliain anuas tá forbairt mhór déanta ar réimsí áirithe de shaol na Gaeilge i mBaile Locha Riach agus tá tacaíocht tugtha ag Gaeilge Locha Riach do phobal labhartha na Gaeilge sa cheantar. Anuas tá aghaidh á tabhairt againn ar an gcéad fiche bliain eile agus glúin nua de dhaoine ag tógáil úinéireachta ar fhorbairt na teanga sa bhaile.

Le linn an oíche eolais roinnfear eolais agus cuireann muid fáilte mhór roimh dhaoine a bheith i láthair chun éisteacht leis na pleananna agus iad a phlé linn.

Idir seo agus sin ar Facebook Ghaeilge Locha Riach beidh cuid de ghnéithe an phleain á roinnt againn chun suim a spreagadh agus an plé a thosú.


Loughrea Irish Language Information Night / Annual General Meeting 2021: 

18th March 2021 - Zoom - 7pm


As the culmination of Seachtain na Gaeilge, Gaeilge Locha Riach will be organizing an Information Night for member of the public. There will be a presentation on the Loughrea Language Plan 2021-2027 and, with the aim of facilitating a discussion on the goals of the plan.

Over the last twenty years, certain areas of Irish language life in Loughrea have been greatly developed and Gaeilge Locha Riach has supported the Irish speaking community in the area. We are now facing the next twenty years as a new generation of people takes ownership of the development of the language in the town.

During the information night information will be shared and we very much welcome people to come along to listen to the plans and discuss them with us.

In the coming days on Gaeilge Locha Riach's Facebook page we will be sharing some aspects of the plan to stimulate interest and start the discussion.