Fúinn agus Teagmháil

Bunaíodh Gaeilge Locha Riach sa bhliain 1999 agus aontaíodh plean gnímh dushlánach don chéad cúpla bliain eile, le dóchas go mbunófaí Gaelscoil, naíonra agus seirbhísí Gaeilge eile don cheantar. Osclaíodh Gaelscoil Riabhach i 2000 agus an naíonra an bhliain céanna agus is cúis áthais duinn go bhfuil an dhá thionscnamh sin lonnaithe anois (ó dheireadh 2017) i bhfoirgneamh buan le fás bliaintúil ar líon na ndaltaí ag freastal ar an Scoil.

Fostaíodh oifigeach forbartha le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge ó 2000 go 2016 agus i láthair na huaire tá Gaeilge Locha Riach ag feidhmiú faoi stiúr coiste bainsitíochta deonaigh. Tá oifig agus seomraí ranga againn ag an Droichead Thiar. Eagraíonn Gaeilge Locha Riach clár gníomhaíochta i rith na bliana, ina measc sin tá club leabhar CLEAS, ranganna seachtainiúil, campa samhraidh, club óige (Spleodar), agus oícheanta soisialta i rith na bliana.


Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar 0857187678 nó tríd rphost a chur chuig:

eolas@bailelochariach.ie


Gaeilge le Chile


Sa bhliain 2016 d’fhógair an rialtas go mbeadh b’Líonraí aeilge’ bunaithe i mbailte lasmuigh den Ghaeltacht. Tugadh cuireadh do ghrúpaí Gaeilge iarratas a dhéanamh leis an stádas sin ‘Líonra’ a bhaint amach agus thug an grúpa Gaeilge LOcha Riach faoi iarratas a dhéanamh. I 2017 ainmníodh an cúig bhaile Líonra: Inis, Co an Chláir; Cluain Dolcáin, Co Átha Cliath; Carn Tóchair , Co Doire; Béal Feirste, Co Aontroim agus Baile Locha Riach, Co na Gailimhe.

Seoladh na Líonraí faoin bhranda ‘Gaeilge le Chéile’ ag imeacht i bPáirc an Chrocaigh ar an 22 Feabhra 2018.

© Gaeilge Locha Riach 2018