Cosaint Leanaí


Aithníonn Gaeilge Locha Riach an tábhacht a bhaineann le cosaint leanaí agus na dualgais atá ar an eagrais faoin dlí. Chuige sin tá fáil ar Bheartas Cosaint Leanaí Ghaeilge Locha Riach ag an nasc seo:Freisin iarrtar ar bhaill/ oibrithe deonacha a bheith ar an eolas faoi na hábhair ag na naisc seo:


http://pdst.ie/sites/default/files/child_protection_guidelines_ir.pdf 
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/20171002ChildrenFirst2017Gaeilge.pdf 
http://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme 

© Gaeilge Locha Riach 2018