Máire Ní Dhiompsaigh: Gael ar lár
Cúis bróin dúinn ar fad i nGaeilge Locha Riach cloisteáil gur cailleadh Máire Ní Dhiompsaigh ag tús Mí na Samhna. Ba bhaill den chlub leabhair í agus duine a bhí báúil don Ghaeilge agus ina crann taca de Ghaeilge Locha Riach tríd na blianta, ag freastal ar léachtanna, imeachtaí an chlub leabhar, ranganna agus féilte.

Leaba i measc na Naomh dí.

© Gaeilge Locha Riach 2018