Féile Raifteirí

Comórtais Raifteirí

Pádraig Ó Baoill


Mar mhír de Fhéile Raifteirí i mbliana, beidh Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe is Ros Comáin agus Comhairle Chontae na Gaillimhe ag tacú le comórtais ealaíne, filíochta agus giolcanna i measc bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna i gContae na Gaillimhe.

Tá trí chatagóir sna comórtais seo; A. Ealaíon, B. Filíocht agus C. Giolcanna (twitter). Taobh istigh de gach catagóir, tá trí rannóg do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. (tuilleadh eolais lch. 2) Bronnfar dearbháin €40, € 30 agus €20 mar aon le boinn & teastais sna rannóga éagsúla.

Téama na gcomórtais solúbtha go leor ach bunaithe ar ‘Raifteirí – Siúlach Scéalach’ nó ar nathanna cainte nó seanfhocail bainte le taisteal is bóithre; m.s. Roinnt seanfhocail thíosluaite:

Is fada an bóthar nach mbíonn casadh ann

Giorraíonn beirt bóthar

Go n-éirí an bóthar leat

Bronnfar na gradaim ag ócáid speisialta, Seisiún Ceoil is Caithréim Filíochta 17 Bealtaine ina mbeidh cuireadh tugtha do bhuaiteoirí na gcomórtais a bheith rannpháirteach i gcomhar le cuideachta ceoltóirí áitiúla. Tabharfaidh a leithéid aitheantas do shaothar na rannpháirtithe ar bhealach spraoiúil leis.

Glacfar le hiarratais i bhfoirm crua nó go leictreonach go dtí Aoine 20 Aibreán agus má tá aon ceist ag rannpháirtithe, gach fáilte teagmháil a dhéanamh linn.

Iarratas crua: Gaeilge Locha Riach, 3 Seanbhóthar na Gaillimh, Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe

Iarratas leictreonach: iarratas@bailelochariach.ieRannóga: Comórtais Raifteirí

 

A.                  Rannóga Ealaíne Bunscoileanna & Meánscoileanna

·      Naíonáin – Rang 3:                1ú, 2ú & 3ú duais

·      Rang 4- 6:                     1ú, 2ú & 3ú duais

·      Bliain 1-3:                     1ú, 2ú & 3ú duais

 

B.  Rannóga Filíochta Bunscoileanna & Meánscoileanna

·      Rang 4- 6:                     1ú, 2ú & 3ú duais

·      Bliain 1-3:                     1ú, 2ú & 3ú duais

·      Bliain 4-6:                     1ú, 2ú & 3ú duais

 

C.   Gaeilge Bheo- Comhrá/Filíocht/Amhrán

Rannóga Giolcanna Bunscoileanna & Meánscoileanna

·      Naíonáin – Rang 3:                1ú, 2ú & 3ú duais

·      Rang 4- 6:                     1ú, 2ú & 3ú duais

·      Bliain 1-3:                     1ú, 2ú & 3ú duais

 

Spriocdháta le haghaidh Iarratais  20/4/18:

A & B Seoladh ‘Gaeilge Locha Riach’ 3 Seanbhóthar an Gaillimhe, Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe.

iarratas@bailelochariach.ie

C Giolcanna chuig @feileraifteiri ó chuntas scoile/ranga.
© Gaeilge Locha Riach 2018