CLEAS

Cumann Liteartha, Eachtraíochta agus Sóisialta

Leabhar nua faoi chaibidil gach mí

zúm-chruinnithe

Cruinníonn an club leabhar ‘CLEAS’ (Cumann Litríochta, Eachtraíochta agus Sóisialta) le chéile uair sa mhí. Tugtar cuirí d’údair teacht agus a saothar a phlé leis an chlub.


Céad chruinniú eile - Márta 29 ag 8.00 in leis an leabhar Inní le Réaltán Ní Leannáin a phlé


Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an chlub leabhar tríd an rphost:

cleas@bailelochariach.ie


Loughrea’s Irish language Book Club - CLEAS

New book every month

zoom-meetings


The club meets on a monthly basis, and more often than not will have the author of the book under discussion along as a guest speaker. Our next book is Inní le Réaltán Ní Leannáin and the club will meet on March 29th at 8.00 pm.


The club can be contacted by email:

cleas@bailelochariach.ie