Campa Samhraidh

Beidh Campa Samhradh do dhaltaí bunscole an chantair ar siúl i mbliana s an 23 - 27 Iúil, i Scoil Náisiúnta Chill Chúile.


Dáta: 23 – 27 Mí Iúil 2018                         Ionad: Scoil Náisiúnta Chill Chúile

Costas: €65 i gcomhair seachtaine *Lacáiste do theaghlaigh.

Aoisghrúpa: 6 - 13 bliana d'aois                Am: 9.30am go 3.30pm

 

    Drámaíocht & Amhránaíocht

    Ceol & Ealaín

    Scéalaíocht

    Spórt agus Spraoi

    Turas lae

Is é seo an 17ú bliain de champa á rith ag Gaeilge Locha Riach. I mbliana beidh an campa lonnaithe i SN Chill Chúile arís. Beidh múinteoir cáilithe i gceannas ar an champa agus iad i mbun cluichí, ról-imirt, ealaín agus a lán eile, rudaí a chuirfeas go mór le sult a bhaint as an Ghaeilge a fhoghlaim.

Má tá spéis agat sa champa, tar i dteagmháil linn. Is féidir áit a chur in áirint ar line nó an fhoirm seo (íoslódáil anseo)  a líonadh agus a chur chuig Gaeilge Locha Riach, Seanbhóthair na Gaillimhe, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.

Cuirfear fáilte roimh fiosrúcháin a dhéanamh.

 

Cláraigh: https://tinyurl.com/campa2018 or email polmaglionain@pdst.ie                             

 

Dates: 23rd – 27th July 2017      Venue: Kilcooley National School, Ballydavid

Cost: €65 for one week. *Family discount applies.

Age-group: 6 - 13 years of age                            Time: 9.30am to 3.30pm

 

    Drama & Singing

    Art & Music

    Storytelling

    Spórt agus Spraoi (fun+games)

    Field Trips

 

Register now: https://tinyurl.com/campa2018 or email polmaglionain@pdst.ie

 

This is Gaeilge Locha Riach’s 17th year of running an Irish summer camp and this year we are returning to Kilcooley National School. A qualified teacher will be in charge of the camp and games, role-play, art and much, much more will be used to make the language learning an enjoyable experience. Playing fields and outdoor space will be used for outdoor activities and the camp cost includes field trips.

If you are interested in the camp, please contact us. Places can be booked online or an enrolment form can be downloaded here.
10561742_781167251947302_2845933811994146593_n
http://www.bailelochariach.ie/grianghraif/foirm2018.pdf
© Gaeilge Locha Riach 2018