Sa bhliain 2016 d’fhógair an rialtas go mbeadh b’Líonraí aeilge’ bunaithe i mbailte lasmuigh den Ghaeltacht. Tugadh cuireadh do ghrúpaí Gaeilge iarratas a dhéanamh leis an stádas sin ‘Líonra’ a bhaint amach agus thug an grúpa Gaeilge LOcha Riach faoi iarratas a dhéanamh. I 2017 ainmníodh an cúig bhaile Líonra: Inis, Co an Chláir; Cluain Dolcáin, Co Átha Cliath; Carn Tóchair , Co Doire; Béal Feirste, Co Aontroim agus Baile Locha Riach, Co na Gailimhe.

Seoladh na Líonraí faoin bhranda ‘Gaeilge le Chéile’ ag imeacht i bPáirc an Chrocaigh ar an 22 Feabhra 2018.


© Gaeilge Locha Riach 2018